Reflectiemethodieken voor schoolteams

Je vindt hieronder vier methodieken om met het schoolteam na te denken over en te bouwen aan het partnerschapsmodel binnen de eigen school. De methodieken worden gepresenteerd in een opbouwende volgorde: van breed verkennen van de schoolspecifieke visie rond dit partnerschap, reflecteren over diverse vormen van ouderbetrokkenheid en de toegankelijkheid van de school voor ouders, als komen tot een concreet plan voor specifieke acties in functie van het partnerschap met leerlingen en hun gezinnen. De methodieken kunnen stapsgewijs worden ingezet in de gepresenteerde volgorde, maar zijn tevens individueel in te zetten in functie van de noden en wensen van het schoolteam. 

Naast een handleiding voor de uitvoering van iedere teamreflectie, vind je bij de bijlagen ook ondersteunend materiaal in printklare vorm. We wensen jullie vooral een boeiende uitwisseling, en onthoud: samen denken over partnerschap, is bouwen aan partnerschap!