SPARKLES

Een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van gezinnen in het ouderschap na een relatiebreuk

Sparkles staat voor Shared PARenting: Knowledge, Leverages, Experiences & Strategies. Het is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) naar hoe we gezinnen nog beter kunnen ondersteunen in het ouderschap na een relatiebreuk. Het project wordt gefinancierd met interne PWO-middelen van de Arteveldehogeschool en loopt van 1 september 2017 tot 31 augustus 2019. 

Drie doelstellingen

  1. Het formuleren van aanbevelingen naar professionals, organisaties en beleidsmakers met het oog op het verhogen van de toegankelijkheid van diverse hulpbronnen bij het ouderschap na een relatiebreuk.
  2. Het ontwerpen van een scheidingskoffer met daarin toegankelijke informatie over diverse aspecten van het ouderschap en gezinsleven na een relatiebreuk, toeleiding naar bestaande informatiebronnen, diensten en hulpverlening, en concrete tools zoals reflectiekaarten & een methodiek om het gesprek met ouders/kinderen/ex-partner aan te gaan. 
  3. De ontwikkeling van een laagdrempelige methodiek voor uitwisseling tussen ouders/gezinnen.

Hoe?

  • interviews met inhoudelijke experten en ouders 
  • online bevraging ouders, kinderen/jongeren, & professionals: vragenlijsten en invulvelden
  • ontwerpsessies met gebruikersgroepen scheidingskoffer: professionals die werken met kinderen, ouders & gezinnen, ouders, kinderen

Deelnemen aan het onderzoek? Klik hier.

Het onderzoeksteam

Liesbet De Lepeleire is klinisch psycholoog en contextueel therapeut. Ze is lector en onderzoekster ( PWO SPARKELS) aan de opleiding Pedagogiek van het Jonge Kind van de Arteveldehogeschool.

An Keppens is maatschappelijk werker en criminoloog. Ze is lector en onderzoekster (PWO SPARKLES) aan de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool

Sofie Vanassche is doctor in de Sociale Wetenschappen en gezinssociologe. Ze is lector aan de opleiding Pedagogiek van het Jonge Kind van Artevelde Hogeschool en promotor binnen het onderzoeks-en dienstverleningscentrum Gezinskracht. Haar onderzoek focust op hedendaagse gezinsontwikkelingen, ouderbetrokkenheid, en diverse vormen van sociale (on)gelijkheid. 

Contactgegevens:

liesbet.delepeleire@arteveldehs.be

an.keppens@arteveldehs.be

sofie.vanassche@arteveldehs.be